Náš příběh

V září 2003 se na frýdlantské kulturní scéně objevil nový pěvecký sbor. Skupinka zakladatelů ho nazvala Echem podle nymfy z řeckých bájí.

První období 2003 – 2007

Tato etapa v dějinách sboru by se dala nazvat obdobím hledání. Zakladatelé a první členové, kteří zasedli v září 2003 v jedné z frýdlantských restaurací, nebyli na poli hudby úplnými začátečníky, přesto je čekaly složité úkoly. Získat další zpěváky, sbormistra, stálé místo na zkoušení, finanční zajištění a vyřízení administrativních formalit. Všechny tyto překážky se velkým úsilím podařilo překonat. Počet zpěváků se navýšil „naverbováním“ přátel, ochotných zpívat v novém sboru, jejich přátel a známých, přátel jejich přátel a známých atd. Nelehkým úkolem se ukázalo hledání nového sbormistra. Nikdo zkušený, kvalitní a volný v té době v okolí nebyl. Navíc bývá zvykem, že nový sbor vznikne z podnětu sbormistra, který kolem sebe začne shromažďovat zpěváky, ne opačně. Nakonec pomohla ostravská konzervatoř a její iniciativní studentka Jarmila Jalůvková. Snažila se uplatnit ve škole získané znalosti a načerpat zkušenosti z praxe. Výběrem kratších tříhlasých a čtyřhlasých písní postupně přivykala nové a méně zkušené zpěváky bez zbytečného přetěžování k interpretaci vícehlasých skladeb. Sbor se prezentoval zpěvem písní různých období, jazyků a žánrů. Po roce byl schopen začít s koncertní činností. Celé počáteční období končí v polovině roku 2007 účastí na festivalu renesanční hudby v Pecce na Jičínsku, který se stal výrazným bodem v historii sboru pro další zlepšování. 

Druhé období 2007 – 2014

Ve druhém období sbor zkvalitnil svoji činnost. Zkoušky probíhaly v kulturním sále pozdějšího Střediska sociálních služeb ve Frýdlantu n.O. Kromě vystoupení v „rodném“ městě, na festivalech (Uničov, Kopřivnice) a při různých benefičních koncertech (Ostrava), Echo vyjelo znovu i mimo hranice moravskoslezského regionu. V roce 2009 se sbor zúčastnil zavedeného Festiválku ve východočeských Nechanicích, o rok později ve Vrbně pod Pradědem a r. 2011 Plzeňského notování. V té době už bylo Echo zkušeným sborem. Došlo ke změně na postu sbormistra.  Jarmila Jalůvková odešla studovat do Brna a její místo zaujal  Jiří Najvar.  Podařilo se mu dále pozvednout a zkvalitnit sbor. Začaly se zpívat delší a náročnější písně, kladl se větší důraz na dynamiku a sladění hlasů ve sboru. Echo se dokonce vydalo i na první zahraniční cestu do slovinského Dravogradu v květnu 2012. O rok později slavil sbor 10 let trvání. Natočil při té příležitosti CD „Slunéčko zachodí“ pod vedením sbormistrů Jiřího Najvara, Jana Štěpánka a režiséra Jiřího Pospíšila. Jiří Najvar v té době již studoval JAMU. Od poloviny r. 2014 se v Brně kromě studia začal věnovat dirigentské činnosti. Krátce na to, v lednu 2015, se stal uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů. R. 2014 došlo k předání dirigentské taktovky Echa. Jiřího Najvara vystřídal Jan Štěpánek. 

Třetí období 2014 – dosud

Toto období lze charakterizovat jako dobu změn. Nejen za dirigentským pultem. Jana Štěpánka vystřídal Jakub Gabriel Rajnoch a toho v roce 2018 Josef Melnar. Sbor se pouští do inovací. Své posluchače se snaží na svých vystoupeních zaujmout dramaturgickou pestrostí a rozmanitostí. Základem je bohatý výběr ze skladeb různých hudebních žánrů, slohů a období. Ke stálicím patří skladby světské i duchovní, lidové i umělé od starých mistrů až po tvorbu současných autorů, včetně jejich rozmanitých i experimentálních aranžmá. K velmi oblíbeným patří tematické koncerty, jako například setkání s filmovými melodiemi, koncertní zastavení s evergreeny z muzikálů a pohádek, pásmo českých hymnických písní nebo putování s písničkou kolem světa. S velkou oblibou se vždy setkávají jazzové a swingové melodie.
Echo je generačně vyvážený sbor a vztahy v něm jsou velice kamarádské. To jsou mimo neustálé snahy o kvalitní zpěv hlavní devizy, na které sbor láká nové členy.
V současné době má sbor 30 členů, pravidelně zkouší a svou uměleckou činnost vykonává pod vedením sbormistra Josefa Melnara.